C ngṳ̄-ngiòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

C ngṳ̄-ngiòng sê 1 cṳ̄ng piĕng-tiàng ngṳ̄-ngiòng, 1972 nièng iù Dĕng-nì-sṳ̆ Lĭk-chiĕ (Dennis Ritchie) găk Unix chŏ̤-cáuk hiê-tūng gà̤-dēng siék-gié chók-lì gì. Gĭng-dáng-nĭk gì C ngṳ̄-ngiòng ī-gĭng huák-diēng siàng kuá bìng-dài gì piĕng-tiàng ngṳ̄-ngiòng, īng-hiōng lāu gì-tă cêng sâ̤ ngṳ̄-ngiòng, chiông C++, Java, C# dēng-dēng.

C ngṳ̄-ngiòng gì sāi-ê̤ṳng iā lìng-uăk, pī-ṳ̀-gòng, char lôi-hìng gì biéng-liông â̤-sāi dáung có̤ int lôi-hìng, sêng-cé â̤ kĕk cī-cĕng (pointer) dēng dă̤-gék huŏng-sék huōng-ông nô̤i-còng.

Â-dā̤ gì dô̤i-mā hô̤ lō̤ "Hello World", sèu-sèu sê nè̤ng kī-chiū ŏ̤h C ngṳ̄-ngiòng gì tàu-tàu ciáh tiàng-sê̤ṳ.

ngṳ̄-huák[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Â-dā̤ sê sāi C ngṳ̄-ngiòng siā gì siŏh ciáh gāng-dăng gì tiàng-sê̤ṳ, mŭk-dék sê suŏ-chók “Hello, world!”

 #include <stdio.h>
 int main(void)
 {
   printf("Hello, world!\n");
   return 0;
 }