跳至內容

Chék-dū-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gô Chék-dū-kṳ̆ Gŭng-sū

Chék-dū-kṳ̆ (七堵區) sê Dài-uàng Giĕ-lè̤ng-chê gì siŏh ciáh kṳ̆, găk Giĕ-lè̤ng-chê să̤-nàng-huŏng, sê Giĕ-lè̤ng-chê miêng-cék dék duâi gì kṳ̆.

Ngiê-dāu lièng-ciék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]