Chói-puòi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nṳ̄-gái gì chói-puòi

Chói-puòi (喙皮), hĕ̤k-chiā chói-sùng-puòi (喙唇皮), sê nè̤ng gâe̤ng iā sâ̤ dông-ŭk méng lā̤ gì siŏh bĭk ké-guăng, ô siông â lâng piéng nuōng nṳ̆k cū-siàng, cáuk-ê̤ṳng cuō-iéu sê siĕh-nó̤h gâe̤ng gōng-uâ.

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Chói-puòi ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.