Charles 3-sié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Charles 3-sié

Charles 3-sié
Ĭng-guók(Ĭng-lièng-băng) guók-uòng
Câi-ôi 2022 nièng 9 nguŏk 8 hô̤–dāng
Sèng-êng Elizabeth 2-sié
Puói-ngēu
Giāng-diê
Ciòng-miàng
Charles Philip Arthur George
Uòng-sék Windsor
Nòng-bâ Edinburgh Gŭng-ciók Philip Chĭng-uòng
Nòng-nā̤ Elizabeth 2-sié
Chók-sié Prince Charles of Edinburgh
1948 nièng 11 nguŏk 14 hô̤ 1948-11-14(75 huói)
 Ĭng-guók London Buckingham Gṳ̆ng

Charles 3-sié (Ĭng-ngṳ̄: Charles III, 1948 nièng 11 nguŏk 4 hô̤ –  ), nguòng-lài miàng-cê hô̤ lā̤ Charles Philip Arthur George, sê gĭng-dáng Ĭng-guók gì guók-uòng. Ĭ sê nṳ̄-uòng Elizabeth 2-sié gì duâi giāng, diŏh 2022 nièng 9 nguŏk 8 hô̤ ĭ nòng-nā̤ sĕng-kó̤ ī-hâiu ciék-ôi.