跳至內容

Ĭng-lièng-băng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ĭng-lièng-băng

Ĭng-lièng-băng (英聯邦, Ĭng-ngṳ̄: Commonwealth of Nations) hĕ̤k-ciā huăng-ĭk có̤ Dâi-ĭng Guók-hiĕk (大英國協), sê iù 56 bĭh ciō-guòng guók-gă (bău-guák sṳ̆k-dê) cū-siàng gì siŏh ciáh guók-cié cū-cék, sìng-uòng duâi-buô-hông sê nguòng-lài Ĭng-guók sĭk-mìng-dê hĕ̤k-ciā bō̤-hô-guók. Ĭng-lièng-băng gì nguòng-siū sê Charles 3-sié, ĭ iâ dùng-sì sê Ĭng-lièng-băng sū-iū guók-gă (bău-guák Ĭng-guók) gì guók-gă nguòng-siū.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sìng-uòng-guók[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

sìng-uòng-guók[1] nguòng-siū
 Antigua gâe̤ng Barbuda gŭng-ciō[2]
 Ó̤-ciŭ gŭng-ciō
 Bahamas gŭng-ciō
 Bangladesh cūng-tūng
 Barbados cūng-tūng
 Belize gŭng-ciō
 Botswana cūng-tūng
 Ùng-lài sultan
 Cameroon cūng-tūng
 Gă-nā-dâi gŭng-ciō
 Gṳ̆-bī-lô cūng-tūng
 Dominica cūng-tūng
 Fiji cūng-tūng
 Ghana cūng-tūng
 Grenada gŭng-ciō
 Guyana cūng-tūng
 Éng-dô cūng-tūng
 Jamaica gŭng-ciō
 Kenya cūng-tūng
 Kiribati cūng-tūng
 Lesotho guók-uòng
 Malawi cūng-tūng
 Mā-lài-să̤-ā có̤i-gŏ̤ nguòng-siū (Yang di-Pertuan Agong)
 Mī-lé-dâi cūng-tūng
 Mauritius cūng-tūng
 Mozambique cūng-tūng
 Namibia cūng-tūng
 Nauru cūng-tūng
 Niū-să̤-làng gŭng-ciō
 Nigeria cūng-tūng
 Pakistan cūng-tūng
 Papua New Guinea gŭng-ciō
 Rwanda cūng-tūng
 Saint Kitts gâe̤ng Nevis gŭng-ciō
 Saint Lucia gŭng-ciō
 Saint Vincent gâe̤ng Grenadines gŭng-ciō
 Samoa guók-gă nguòng-siū
 Seychelles cūng-tūng
 Sierra Leone cūng-tūng
 Sĭng-gă-pŏ̤ cūng-tūng
 Solomon Gùng-dō̤ gŭng-ciō
 Nàng-hĭ cūng-tūng
 Sri Lanka cūng-tūng
 Eswatini guók-uòng
 Tanzania cūng-tūng
 Tonga guók-uòng
 Trinidad gâe̤ng Tobago cūng-tūng
 Tuvalu gŭng-ciō
 Uganda cūng-tūng
 Ĭng-guók gŭng-ciō
 Vanuatu cūng-tūng
 Zambia cūng-tūng

Dĕk-sṳ̀ sìng-uòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  •  Mozambique: Nguòng-lài sê Buò-dò̤-ngà gì sĭk-mìng-dê, diŏh 1995 nièng 11 nguŏk 13 hô̤ gă diē.
  •  Rwanda: Biĕng-dău guók-gă dŭ sê Ĭng-lièng-băng sìng-uòng-guók, gó-chṳ̄ găk 2009 nièng 11 nguŏk 28 hô̤ gă-diē.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Commonwealth members. The British Monarchy. [2014-11-18]. 
  2. Nguòng-siū sê Ĭng-guók guók-uòng, ék-buăng â̤ puái cūng-dók lì dái-biēu ĭ.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]