Chiéu-sī

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chiéu-sī, cêu-sê siŏh-ciáh nè̤ng ĭng-ôi duâi-chiéu, sĭng-câung có̤ siŏh-hâ dìng-giâ, dāng kó̤.