跳至內容

Chiòng (dông-cáuk)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siŏh ciáh nè̤ng chiòng diŏh dê-dău lā̤

Chiòng (蹲) sê siŏh cṳ̄ng nè̤ng gì dông-cáuk, kă-kók-tàu uăng gáu dák, kĕk lâng ciáh kă-tōi lì sêu gó̤-lòng ciáh nè̤ng gì dâe̤ng-liông.