Chiēng-gák

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Chiēng-gák

Chiēng-gák (掌甲) sê nè̤ng chiēng-cāi sèng-dāu gì gáe̤k-cék-cèng. Buóh kă-cāi sèng-dāu gì gák hô̤ lā̤ „kă-gák“ (骹甲).