Chiū-sìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Báik-ké Dù-iòng Dâi» (百器徒然袋) diē-sié gì chiū-sìng

Chiū-sìng (箒神), sê Nĭk-buōng sìng-uâ diē-sié gì siŏh-cṳ̄ng hó-sáung-sìng (付喪神). Diòng-suók sáu-chiū ké̤ṳk kē̤-lâi, siŏh-báh nièng dŭ mò̤ nè̤ng guāng, cêu â̤ mâing-mâing ngék-siŭ tiĕng-dê cĭng-huà, cék-cê̤ṳ uóng-niêng (怨念), gāng-sêu Hŭk-séng (佛性), gáu-muōi biéng-siàng sáu-chiū gì hó-sáung-sìng, iâ cêu-sê chiū-sìng lāu. Chiū-sìng gâe̤ng Hók-gióng diòng-suók dài-dŏng gì Lìng-cūi-nā̤ (臨水奶) siŏh-iông, â̤ bō̤-êu nṳ̄-gái bìng-ăng săng giāng[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 箒神//デジタル大辞泉 (日文).