跳至內容

Ciē-lò̤-làng Īng-hèng Huă-huòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Ciē-lò̤-làng Īng-hèng Huă-huòng» (紫羅蘭永恆花園, Nĭk-ngṳ̄: ヴァイオレット・エヴァーガーデン), sê Nĭk-buōngkĭng-siēu-siók (輕小說), Hiēu Gă-nâi (曉佳奈) siā gì. Gĭng-dŭ Dông-uâ (京都動畫) ciŏng cī buô siēu-siók gāi siàng dông-uâ, 2018 nièng 1 nguŏk siông-ióng. Găk gó-sê̤ṳ gì sié-gái diē-sié, ô siŏh cṳ̄ng nè̤ng, â̤ ciŏng nè̤ng gōng gì uâ gé cāi lā̤, cuòi cêu-sê cê̤ṳ-dông chiū-gé ìng-hìng (自動手記人形). Mì-ī-lê-dĕk Ĭ-hù-gă-dĕng (薇爾莉特 伊芙加登, Violet Evergarden) cêu-sê siŏh cê̤ṳ-dông chiū-gé ìng-hìng, săng iā cóng, sŏng-páh iâ mâ̤ ngài. Ī-sèng có̤ bĭng, siéu-cō̤ (少佐) lìng-sṳ̄ (臨死) dó̤i ĭ gōng „dṳ̆ng-é nṳ̄“, dáng-sê ĭ mâ̤ huòi-é sié-nó̤h sê ái (愛). Ī-hâiu lā̤ găk iù-guŏh gĕ̤ng-cáuk, iâ dĭk-dĭk nū-lĭk siōng tăng-giù ái gì é-sé̤ṳ.