Ciĕng-bò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ciĕng-bò̤

Ciĕng-bò̤ (占婆), iâ hô̤ lā̤ Lìng-ék (林邑), Kuàng-uòng (環王) hĕ̤k-ciā Ciĕng-siàng (占城), sê gô-dā̤ dĕ̤ng-nàng-ā gì siŏh ciáh guók-gă, sáng Éng-dô-gáu gâe̤ng Hŭk-gáu.

1470 nièng, Ciĕng-bò̤ ké̤ṳk Uŏk-nàng páh suŏ, duâi-buô-hông gì liāng-tū ké̤ṳk Uŏk-nàng ciéng kó̤. 1832 nièng, ké̤ṳk Uŏk-nàng miĕk lâi.

Ciĕng-bò̤ gì dêu iā chók-miàng, găk Sóng-dièu gì sèng-âu diòng gáu Dṳ̆ng-guók, ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ „Ciĕng-siàng-dêu“.