Dà-buŏi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Dà-buŏi" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "茶杯", dók cŭ-uái.
Nĭk-buōng gì dà-buŏi

Dà-buŏi (茶杯), bô hô̤ lā̤ Ngāi-buŏi (牙齒杯)[註 1][1], sê dò̤-lā̤ siĕh-buŏi-buŏi.

Muōi-ció[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Hók-chiăng-uâ (福清話)[1]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 許寶華. 漢語方言大詞典 (全五卷). 中華書局. 1999. 680. ISBN 7101008178. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Dà-buŏi ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.