Dà-chiĕng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dà-chiĕng, bô hô̤ lā̤ nĕng-dà, sê ciŏng gâe̤ng nèng chăng siŏh-dŏi gì siăh gì nó̤h.