跳至內容

Dáh-huói-cièng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dáh-huói-cièng bău diŏh è̤ng-cāi-bău diē-sié

Dáh-huói-cièng (硩歲錢) sê Dĕ̤ng Ā nè̤ng có̤-nièng gì sèng-âu dò̤ ké̤ṳk niê-giāng gì cièng, bău diŏh è̤ng-cāi-bău diē-sié.