È̤ng-bău

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


È̤ng-bău

È̤ng-bău, hĕ̤k-ciā gōng è̤ng-cāi-bău, sê ciŏng cièng ĕng diŏh è̤ng-sáik hŭng-tó̤ diē-sié có̤ siàng gì lā̤-ŭk. Ék-buăng diŏh chŭng-cáik, giék-huŏng, săng-nĭk gì sèng-âu â̤ sáe̤ng è̤ng-bău.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]