跳至內容

Dâi-hàng Dá̤-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dâi-hàng Dá̤-guók (Dièu-siēng-ngṳ̄: 大韓帝國 (대한제국)) sê Dièu-siēng lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh guók-gă, sê Dièu-siēng Gŏ̤-cŭng diŏh 1897 nièng gióng-lĭk gì. 1910 nièng, ké̤ṳk Dâi-nĭk-buōng Dá̤-guók miĕk lâi.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]