跳至內容

Dièu-siēng Gŏ̤-cŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dièu-siēng Gŏ̤-cŭng

Dièu-siēng Gŏ̤-cŭng (Dièu-siēng-ngṳ̄: 朝鮮 高宗 (조선 고종), 1852 n. - 1919 n. 1 ng. 21 h.), iâ hô̤ lā̤ Dâi-hàng Guŏng-ū-dá̤ (大韓 光武帝 (대한 광무제)), miàng Lī Hĭ (李㷩 (이희)), sê Dièu-siēng Uòng-dièu gì dâ̤ 26 dâi guók-uòng, iâ sê Dâi-hàng Dá̤-guók gì gióng-lĭk-ciā. 1863 nièng gáu 1907 nièng câi-ôi.

Nĭk-buōng găk Gák-ngū Ciéng-cĕng dâi-dŏng iàng lō̤ ī-hâiu, Dièu-siēng găk 1897 nièng sŏng-buó dŭk-lĭk, gāi guók-hô̤ Dâi-hàng Dá̤-guók, nièng-hô̤ Guŏng-ū. Bók-guó hī sèng-âu Hàng-guók sĭk-cié sê Dâi-nĭk-buōng Dá̤-guók gì kūi-lōi céng-guòng.

Dièu-siēng Gŏ̤-cŭng(1904)

Ĭ buóh siōng ciŏng Nĭk-buōng nè̤ng dṳ̆k chók Hàng-guók, ké̤ṳk Nĭk-buōng nè̤ng báik lō̤ ī-hâiu, găk 1907 nièng bék ĭ niông-ôi ké̤ṳk huòng-tái-cṳ̄ Sùng-cŭng, ciŏng ĭ guŏng diŏh huòng-gṳ̆ng diē-sié.

1910 nièng, Nĭk-buōng miĕk Hàng-guók. 1919 nièng, Gŏ̤-cŭng săng-mŭk-siŏh-sì găk huòng-gṳ̆ng diē-sié sī kó̤. Dièu-siēng nè̤ng dŭ giéng-gáe̤k ĭ huái-ngì ĭ sê ké̤ṳk Nĭk-buōng nè̤ng dŭk sī gì, mò̤-niŏh-òng cêu huák-sĕng 31 Ông-dông.