Dèng-nguông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dèng-nguông (填願),cêu-sê hióng sìng-mìng hāng-ngiông, ngiông-uông éng-ngiêng cĭ-hâiu huòi-bó̤ sìng-mìng gì hèng-ùi[1]:66.

Bàng-uâ iâ dò̤ ciā sṳ̄ bī-ê̤ṳ có̤ hṳ̄-nŏk guó gì dâi-gé, séng-cé sê có̤ chŭi-iòng mâ̤ cìng-ngiông dáng-sê mâ̤-sāi ng có̤ gì dâi-gé[1]:66.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994.10.