跳至內容

Dô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dô̤ kō̤-nèng cī:

  1. 道, Dò̤ nè̤ng gâe̤ng gău-tŭng gĕ̤ng-gé̤ṳ giàng gì siék-siĕ, kī-dâe̤ng nṳ̄ ché̤ṳ Diô.
  2. 稻, Siŏh cṳ̄ng siăh gì nó̤h, kī-dâe̤ng nṳ̄ ché̤ṳ Dêu.
  3. 道, Dièu-siēng Buáng-dō̤ hiêng-câi gì siŏh ciáh hèng-céng dăng-ôi.


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.