Dāu-muòng-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dāu-muòng-kṳ̆
—  Kṳ̆  —
斗門區

Dāu-muòng-kṳ̆ găk Ciŏ-hāi gì ôi-dé gì ôi-dé
Dāu-muòng-kṳ̆ găk Ciŏ-hāi gì ôi-dé gì ôi-dé
Dāu-muòng-kṳ̆ găk Ciŏ-hāi gì ôi-dé
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Sēng Guōng-dĕ̤ng (廣東)
Chê Ciŏ-hāi (珠海)
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 613.88 km2
Ìng-kēu (2014)
 - Dŭ-liāng 415,854[1] nè̤ng
Uōng-câng www.doumen.gov.cn

Dāu-muòng-kṳ̆ (斗門區), sê Guōng-dĕ̤ng-sēng Ciŏ-hāi-chê gì siŏh ciáh Kṳ̆(區).

Lĭk-sṳ̄ (歷史)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hèng-céng Dăng-ôi (行政單位)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu (地理共氣候)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-cá̤ (經濟)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng (文化語言)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-sŭk (藝術)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lṳ̄-iù (旅遊)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáu-ṳ̆k (教育)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu (參考資料)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 廣東省統計局、國家統計局廣東調查總隊. 《廣東統計年鑒2014》. 中國統計出版社. 2014年9月. ISBN 978-7-5037-7174-3. 

Ngiê-dāu lièng-ciék (外斗鏈接)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Dāu-muòng-kṳ̆ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.