跳至內容

Nàng-sié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Huŏng-ôi
Să̤-báe̤k Báe̤k Dĕ̤ng-báe̤k
Să̤ + Dĕ̤ng
Să̤-nàng Nàng Dĕ̤ng-nàng

Nàng (南) hĕ̤k nàng-sié (南勢) sê sé ciáh huŏng-ôi cĭ-ék, gâe̤ng báe̤k-sié siŏng-dó̤i, iâ ô nàng-bèng (南爿), nàng-huŏng (南方) gì gōng-huák.