Să̤-sié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Huŏng-ôi
Să̤-báe̤k Báe̤k Dĕ̤ng-báe̤k
Să̤ + Dĕ̤ng
Să̤-nàng Nàng Dĕ̤ng-nàng

Să̤ (西) hĕ̤k să̤-sié (西勢) sê Nĭk-tàu lŏ̤h-săng gì huŏng-ôi, gâe̤ng dĕ̤ng-sié siŏng-dó̤i, iâ ô să̤-bèng (西爿), să̤-huŏng (西方) gì gōng-huák.