Dŏng-ciŭ Gĭ-dók-gáu-dòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cô̤-biĕu: 26°03′11″N 119°19′11″E / 26.053049°N 119.31966°E / 26.053049; 119.31966

Dŏng-ciŭ Gĭ-dók-gáu-dòng

Dŏng-ciŭ Gĭ-dók-gáu-dòng (中洲基督教堂) sê Hók-ciŭ Chŏng-săng-kṳ̆ gì siŏh ciáh Gĭ-dók-gáu gáu-dòng, kī diŏh Mìng-gĕ̤ng dâi-dŏng gì Dŏng-ciŭ-dō̤ gà̤-dēng.

Cŭ-uái có̤i cā sê Ngà̤ Táuk-sĭng cū-cŭng gì dê-sāng. 1948 nièng, Hók-ciŭ gĭ-dók-gáu séng-dù muōng biéng muōng sâ̤, Ngà̤ Táuk-sĭng ciŏng cêu ciā chió giŏng ké̤ṳk Hók-ciŭ gáu-huôi, gāi siàng gáu-dòng. Dŏng-ciŭ Gĭ-dók-gáu-dòng sê Hók-ciŭ Gáu-huôi gì dâ̤ 2 ciáh cê̤ṳ-huôi-sū, miêng-cék ô 600 m2, â̤ dé̤ṳng niông 1000 nè̤ng dùng-sìng lì cê̤ṳ-huôi, bī Cĭng-muòng-lô Cê̤ṳ-huôi-sū (津門路聚會所) gó lā̤ duâi.

1952 nièng, Ngà̤ Táuk-sĭng ké̤ṳk Gê̤ṳng-sāng-dōng niăh kī lì, chăng-gă cê̤ṳ-huôi gì séng-dù kăi-sū biéng ciēu. Ciā gáu-dòng diŏh Ùng-huá Dâi Gáik-mêng gì sèng-âu guŏng-muòng, gáu 2002 nièng ciáh tṳ̀ng-sĭng kŭi kī lì.