Dŭk-lṳ̀ng-cŭk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Dŭk-lṳ̀ng-cŭk (獨龍族), iâ hô̤ lā̤ Derung-cŭk, sê Nàng-ā gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Dṳ̆ng-guókHùng-nàng gâe̤ng Miēng-diêng.

Dŭk-lṳ̀ng-cŭk gōng Dŭk-lṳ̀ng-ngṳ̄.