跳至內容

Dŭk-lṳ̀ng-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dŭk-lṳ̀ng-cŭk (獨龍族), iâ hô̤ lā̤ Derung-cŭk, sê Nàng-ā gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Dṳ̆ng-guókHùng-nàng gâe̤ng Miēng-diêng.

Dŭk-lṳ̀ng-cŭk gōng Dŭk-lṳ̀ng-ngṳ̄.