跳至內容

Dŭk-lṳ̀ng-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dŭk-lṳ̀ng-ngṳ̄
獨龍語
Tvrung kvt
Tĕ̤k-ĭng /tə˧˩ɻuŋ˥˧ kət˥/
Huák-nguòng guók  Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Hùng-nàng, Să̤-câung
Mìng-cŭk Dŭk-lṳ̀ng-cŭk
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
1 uâng
ngṳ̄-hiê
Huŏng-ngiòng
  • 獨龍江方言
  • 怒江方言
ùng-cê hiê-tūng Lá-dĭng cê-mō̤
Guăng-huŏng dê-ôi
sìng-nêng gì
siēu-só ngṳ̄-ngiòng
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-2 sit
ISO 639-3 duu
Glottolog drun1238  Drung
ELP Drung

Dŭk-lṳ̀ng-ngṳ̄(獨龍語, Tvrung kvt), sê diŏh Dṳ̆ng-guók Hùng-nàng gâe̤ng Să̤-câung dê-kṳ̆ tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, ĭk sê Dŭk-lṳ̀ng-cŭk nè̤ng gì mū-ngṳ̄, Háng-cáung-ngṳ̄-hiê Câung-Miēng-ngṳ̄-cŭk(漢藏語系藏緬語族) â-dā̤ gì ngṳ̄-ngiòng. gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 1 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]