跳至內容

Dŭng-gĭng Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Dŭng-gĭng Dâi-hŏk" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "東京大學", dók cŭ-uái.
Dŭng-gĭng Dâi-hŏk

Dŭng-gĭng Dâi-hŏk (東京大學, Nĭk-buōng-uâ gā-miàng: とうきょうだいがく), bô hô̤ lā̤ Dŭng-dâi (東大, Nĭk-buōng-uâ gā-miàng: とうだい) gâe̤ng UTokyo, sê siŏh-găng guók-lĭk cūng-hăk-séng ngiĕng-géu-hìng dâi-hŏk, ôi-ché̤ṳ găk Nĭk-buōng Dŭng-gĭng, iâ sê Nĭk-buōng gì có̤i-gŏ̤ hŏk-hū — dék bá gì hŏk-hâu[1].

Dŭng-gĭng Dâi-hŏk găk 1877 nièng sìng-lĭk. Gáu 1886 nièng, miàng-cê gāi có̤ „Dá̤-guók Dâi-hŏk (帝國大學)“, 1886 nièng gái gāi-miàng „Dŭng-gĭng Dá̤-guók Dâi-hŏk (東京帝國大學)“. Gáu 1947 nièng bô ê̤ṳng kī hiêng-káik gì miàng-cê.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]