Dŭng-huòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dŭng-huòng (敦煌) sê Găng-sé̤ṳk gì siŏh ciáh gâing-gék-chê, sê sṳ̆k Ciū-ciòng-chê guāng gì.

Dŭng-huòng cŭ-uái huák-hiêng guó Mŏ̤h-gŏ̤-káuk, diē-sié ô iā sâ̤ gì biáh-uâ gâe̤ng Hŭk-gĭng.