Dṳ̆ng-ĭ

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dṳ̆ng-ĭ (中醫) sê siŏh cṳ̄ng Dṳ̆ng-guók diòng-tūng gì ĭ-hŏk.