跳至內容

Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng
中國國民黨
Ciō-sĭk Ciŏ Lĭk-lùng
Gióng-lĭk-ciā Sŏng Dṳ̆ng-săng
Gióng-lĭk 1919 nièng 10 nguŏk 10 hô̤​ (104 nièng ī-sèng)​ (1919-10-10)
Cĭ-sèng Hĭng-dṳ̆ng-huôi
Cūng-buô  Dài-uăng Dài-báe̤k
Chĭng-nièng cū-cék Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng Chĭng-nièng-tuàng
Dōng-uòng  (2020) 345,971
Céng-dê guŏng-puō Dṳ̆ng-êu-puái
Guók-nô̤i lièng-mèng Huáng-làng
Ngàng-sáik      làng-sáik
Lĭk-huák ūi-uòng
39 / 113
dĭk-hăk-chê diōng
2 / 6
dĭk-hăk-chê ngiê-uòng
175 / 380
gâing, chê diōng
12 / 16
gâing, chê ngiê-uòng
219 / 532
hiŏng, déng, chêng, kṳ̆ diōng
83 / 204
hiŏng, déng, chêng, kṳ̆ mìng-é dâi-biēu
390 / 2,148
chŏng, lī diōng
1,220 / 7,744
Dōng-gì
Uōng-câng
www.kmt.org.tw

Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng (中國國民黨) sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì siŏh ciáh céng-dōng, 1919 nièng, iù Sŏng Dṳ̆ng-săng gióng-lĭk.