Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng gì dōng-gì
Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng gì dōng-hŭi

Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng (中國國民黨) sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì siŏh ciáh céng-dōng, 1919 nièng, iù Sŏng Dṳ̆ng-săng gióng-lĭk.