跳至內容

Dièu-nàng-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dièu-nàng-kṳ̆
—  Kṳ̆  —
潮南區

Dièu-nàng-kṳ̆ găk Sáng-tàu gì ôi-dé gì ôi-dé
Dièu-nàng-kṳ̆ găk Sáng-tàu gì ôi-dé gì ôi-dé
Dièu-nàng-kṳ̆ găk Sáng-tàu gì ôi-dé
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Sēng Guōng-dĕ̤ng (廣東)
Chê Sáng-tàu (汕頭)
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 599.87 km2
Ìng-kēu
 - Dŭ-liāng 1,180,000[1] nè̤ng
Uōng-câng www.chaonan.gov.cn

Dièu-nàng-kṳ̆ (潮南區), sê Guōng-dĕ̤ng-sēng Sáng-tàu-chê gì siŏh ciáh Kṳ̆(區).

Lĭk-sṳ̄ (歷史)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hèng-céng Dăng-ôi (行政單位)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu (地理共氣候)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-cá̤ (經濟)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng (文化語言)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-sŭk (藝術)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lṳ̄-iù (旅遊)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáu-ṳ̆k (教育)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu (參考資料)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. 廣東省統計局、國家統計局廣東調查總隊. 《廣東統計年鑒2014》. 中國統計出版社. 2014年9月. ISBN 978-7-5037-7174-3. 

Ngiê-dāu lièng-ciék (外斗鏈接)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Dièu-nàng-kṳ̆ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.