Diéu-ngṳ̀-dài Liĕk-dō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
'Diéu-ngṳ̀-dài Liĕk-dō̤

Diéu-ngṳ̀-dài Liĕk-dō̤(釣魚臺列島), găh Nĭk-buōng hô̤ lā̤ “Ciĕng-gó̤h Liĕk-dō̤”(尖閣列島), sê Tái-bìng-iòng dài-dŏng gì siŏh cī gùng-dō̤, hiêng-câi iù Nĭk-buōng sĭk-cié kóng-cié(實際控制). Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k, Dài-uăng gâe̤ng Nĭk-buōng dŭ sŏng-chĭng(宣稱) dó̤i ĭ ô ciō-guòng(主權).

Gái-káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]