跳至內容

Diòng-siàng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Diòng-siàng

Diòng-siàng(長城) iâ hô̤ lā̤ Uâng-lī Diòng-siàng(萬里長城), sê gô-dā̤ Dṳ̆ng-guók kī gì siŏh gì iā dòng gì gŭng-sê̤ṳ huòng-ngṳ̄ chiòng. Ciā chiòng să̤ kī Gă-ṳ̆k-guăng, dĕ̤ng gáu Ák-liŏh-gĕ̤ng.