Diòng-tĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Diòng-tĭng-gâing (長汀縣) sê Lṳ̀ng-ngàng â-dā̤ guāng gì siŏh ciáh gâing. Diòng-tĭng gô-dā̤ hô̤ lā̤ Tĭng-ciŭ (汀州), sê Hók-gióng să̤-buô gì hèng-céng dṳ̆ng-sĭng. Ciā gâing iâ sê Hók-gióng Káh-gă ùng-huá gì dṳ̆ng-sĭng.