跳至內容

Diòng-tūng chê-diōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


Diòng-tūng chê-diōng

Diòng-tūng chê-diōng (傳統市場), gâe̤ng chiĕu-chê siŏng-dó̤i, sê siŏh-cṳ̄ng mâ̤ nó̤h gì ôi-ché̤ṳ.

Mā-lài-să̤-āHók-ciŭ-nè̤ng bô gó̤ bă-sák (巴剎, /pa ɾaʔ/), cuòi sê iù Mā-lài-ngṳ̄ „pasar“ gì tŭk-ĭng huăng-ĭk gì.