Hók-ciŭ-nè̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Hók-ciŭ-nè̤ng (福州儂) sê Háng-cŭk gì siŏh ciáh mìng-hié, sĕng-uăk diŏh Hók-ciŭ Sĕk Ék, gōng Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄Hók-ciŭ-uâ.