跳至內容

Hók-ciŭ-nè̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ-nè̤ng
Hók-ciŭ-nè̤ng, Sĕk-ék-nè̤ng, 福州儂, 十邑儂
Cūng Ìng-kēu
~10,000,000[1]
Hŭng-buó dê-kṳ̆
 Dṳ̆ng-guók Hók-gióng
 Dài-uăng Mā-cū
 Mī-guók Niū-iók-chê
 Mā-lài-să̤-ā Sĭ-bŭ
Ngṳ̄-ngiòng

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Hók-ciŭ-uâ, Kŭ-chèng-uâ, Nìng-dáik-uâ, Hók-chiăng-uâ)

Hông gì Cŭng-gáu

Hŭk-gáu, Dô̤-gáu, Ṳ̀-gáu, Gĭ-dók-gáu

Siŏng-guăng Mìng-cŭk

Hók-gióng-nè̤ng [en] (Buò-dièng-nè̤ng, Mìng-nàng-nè̤ng, ...), Háng-cŭk

Hók-ciŭ-nè̤ng (福州儂) sê Háng-cŭk gì siŏh ciáh mìng-hié, sĕng-uăk diŏh Hók-ciŭ Sĕk Ék, gōng Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄Hók-ciŭ-uâ.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Peoples Listing: MinDong People. Joshua Project. [2009-10-18].