Diāng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Diò-să-hô sāi diāng lì cā chái. Ĭ sāi gì cī cṳ̄ng diāng hô̤ lā̤ cā-diāng.

Diāng(鼎) sê siŏh cṳ̄ng dò̤ lā̤ có̤ siăh gì nó̤h, â̤ dé̤ṳng cṳ̄, , ciĕng gâe̤ng .