Diāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Diò-să-hô sāi diāng lì chā chái. Ĭ sāi gì cī cṳ̄ng diāng hô̤ lā̤ chā-diāng.

Diāng (鼎 hĕ̤k 鐤) sê siŏh cṳ̄ng dò̤ lā̤ có̤ siăh gì nó̤h, â̤ dé̤ṳng cṳ̄, chā, ciĕng gâe̤ng .