跳至內容

Ék-hŭ dŏ̤-chă̤ cié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Duâi-sá̤-bò̤ dêng-hióng lì gì)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ék-hŭ dŏ̤-chă̤ cié (一夫多妻制), cêu-sê siŏh-ciáh nàng-gái ô ng-sié siŏh-ciáh nṳ̄-gái có̤ lâu-măhuŏng-ĭng cié-dô. Găk cī-cṳ̄ng cié-dô diē-sié, lā̤-cié gà̤-dēng gâe̤ng lâu-gŭng bàng-dēng gì lâu-mă hô̤ lā̤ duâi-bò̤[1]:85[2]. Gĭ-tă gì lâu-mă hô̤ sá̤-bò̤. Duâi-bò̤, sá̤-bò̤ hăk siŏh-dó̤i, gó̤ duâi-sá̤-bò̤[1]:84

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 李如龍. 福州方言詞典. 1994. 
  2. 馮愛珍. 福州方言詞典. 現代漢語方言大詞典・分卷. 江蘇教育出版社. 1998.