Gáng-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gáng-ngṳ̄
Kàn-ngṳ́ / 贛語
Huák-nguòng guók Dṳ̆ng-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Gŏng-să̤
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
chă-bók-dŏ̤ 5200 uâng
ngṳ̄-hiê
Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
  • Háng-ngṳ̄-cŭk
    • Gáng-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Háng-cê
Gáng-ngṳ̄ Băh-uâ-cê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
mò̤
Guāng-lī gĭ-gáiu mò̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 gan
Gōng Gáng-ngṳ̄ gì dê-huŏng

Gáng-ngṳ̄ (贛語, Kàn-ngṳ́) sê Gŏng-să̤ nè̤ng gì mū-ngṳ̄, gōng ciā ngṳ̄-ngiòng gì chă-bók-dŏ̤ ô 5200 uâng. Hù-báe̤k, Ăng-hŭi, Hók-gióng gâe̤ng Hù-nàng iâ ô gōng ciā uâ gì nè̤ng.

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Gáng-ngṳ̄ Wikipedia