跳至內容

Gā-gā

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gáuk-cṳ̄ng gáuk-sáik gì gā-gā

Gā-gā (絞絞[1]) sê chiŏ chiū mò̤ bâing-huák chông gì nó̤h — pī-ê̤ṳ gōng chông lòi-mô̤ sāi gì.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 趙麟斌. 福州話實用字典. 1. 上海: 上海辞书出版社. 2015. ISBN 9787532643271.