Gāng-huá-cê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gāng-huá-cê diē-sié „Háng-cê“ ciā 2 cê

Gāng-huá-cê (簡化字), iâ hô̤ lā̤ Gāng-tā̤-cê (簡體字), sê cī Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók diŏh 1956 nièng ī-hâiu dó̤i diòng-tūng Háng-cê gāng-huá ī-hâiu cháung-cô̤ chók lì gì sĭng gì Háng-cê.