Gă-săk-giāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cé̤ṳ-é: Cŭ-uái gái-siêu gì ng-sê Gă-săk.
Gă-săk-giāng

Gă-săk-giāng (虼蚻囝, tĕ̤k có̤ gă-lăk-giāng) sê siŏh cṳ̄ng mì-hìng gì ké-chiă.