Gă-săk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cé̤ṳ-é: Cŭ-uái gái-siêu gì ng-sê Gă-săk-giāng.
?Gă-săk
Blaberus giganteus
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Arthropoda
gŏng: Insecta
ā-gŏng: Pterygota
hâ-gŏng: Neoptera
cūng-mŭk: Dictyoptera
mŭk: Blattodea
kuŏ

Gă-săk (虼蚻, 虼𧏫, 虼𧑎[1], tĕ̤k có̤ gă-lăk) sê siŏh cṳ̄ng tè̤ng-ngiê[1]. Sié-gái siông ô dâi-mō̤ 4,000 cṳ̄ng gă-săk, gì-dṳ̆ng ô 30 cṳ̄ng sĕng-uăk diŏh ìng-lôi gì gŭ-cê̤ṳ-kṳ̆. Ĭng-ôi gă-săk ó̤i siăh nă-că-nó̤h, sê cêng-sâ̤ sá̤-kṳ̄ng gì duòng-bó̤ muòi-gái, gă-săk ék-buăng ké̤ṳk nè̤ng nêng-ùi sê hâi-tè̤ng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994-10. 97. 
Commons

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Gă-săk

Wikispecies
Wikispecies
Wikispecies ô guăng-ṳ̀
Gă-săk gì cṳ̆-lâiu.