Gă-săk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Gă-săk
Blaberus giganteus
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Arthropoda
gŏng: Insecta
ā-gŏng: Pterygota
hâ-gŏng: Neoptera
cūng-mŭk: Dictyoptera
mŭk: Blattodea
kuŏ

Gă-săk (胶蚻, tĕ̤k có̤ gă-lăk) sê siŏh cṳ̄ng tè̤ng-ngiê. Sié-gái siông ô dâi-mō̤ 4,000 cṳ̄ng gă-săk, gì-dṳ̆ng ô 30 cṳ̄ng sĕng-uăk diŏh ìng-lôi gì gŭ-cê̤ṳ-kṳ̆. Ĭng-ôi gă-săk ó̤i siĕh nă-că-nó̤h, sê cêng-sâ̤ sá̤-kṳ̄ng gì duòng-bó̤ muòi-gái, gă-săk ék-buăng ké̤ṳk nè̤ng nêng-ùi sê hâi-tè̤ng.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons ô guăng-ṳ̀ Gă-săk gì mùi-tā̤ ùng-giông.
維基共享資源有關於Gă-săk其媒體資源。
Wikispecies ô guăng-ṳ̀ Gă-săk cī cṳ̄ng sĕng-ŭk gì séng-sék.
維基物種有關於Gă-săk茲種生物其信息。