Găk Muăk-nĭk Có̤ Sié-nó̤h? Ô Èng Mò̤? Lì Cīng-géu Â̤-sāi Mâ̤?

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Găk Muăk-nĭk Có̤ Sié-nó̤h? Ô Èng Mò̤? Lì Cīng-géu Â̤-sāi Mâ̤? » (敆末日做什乇?有閒無?來拯救會使𣍐?Nĭk-buōng-ngṳ̄:終末なにしてますか? 忙しいですか? 救ってもらっていいですか?) sê siŏh buô kĭng-siēu-siók, iù Kareno Akira (枯野瑛) siā, ue chák-uâ. siēu-siók iù KADOKAWA (角川) gì Kadokawa Sneaker Ùng-kó (角川---文庫) chók-bēng, mâng-uâ-bēng diŏh Nguŏk-kăng Comic Alive (月刊----) lièng-cāi.

Kái-iéu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cī ciáh cáuk-pīng cĕng-gĭng hĕk-dáik «Cī Siŏh Buōng Kĭng-siēu-siók Iā Bá! 2016» gì nièng-dô cáuk-pīng dâ̤ ngô miàng[1][2], sĭng-cáuk buô-muòng dâ̤ nê miàng[3]. Cáuk-pīng iâ cĕng-gĭng găk uōng-lŏk, uōng-cé (網誌), Nĭk-buōng cṳ̆-pàng-uōng „Tĕ̤k-cṳ̆ METER“ (讀書--) ké̤ṳk iā sá̤ nè̤ng dàng-lâung[4][5].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 《這本輕小說真厲害!》編輯部. 這本輕小說真厲害! 2016. 日本: 寶島社. 2015-11-21. ISBN 978-480-024-766-7 (日文). 
  2. 果青三度衛冕!「這本輕小說最厲害!2016」 TOP20 出爐. 巴哈姆特電玩資訊站. 2015-11-27 [2016-12-03]. 
  3. 末日時在做什麼?有沒有空?可以來拯救嗎? (1). 台灣角川. [2016-12-01]. 
  4. スニーカー文庫刊『終末なにしてますか? 忙しいですか? 救ってもらっていいですか?』のアニメ化企画が進行中. In-news.com. 2016-07-01 [2016-12-04] (日文). 
  5. 作品官網. [2016-12-04] (日文).