Gīng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gīng (境) sê ī dùng siŏh-iông gì séng-iōng (信仰) gâe̤ng cié-sê̤ṳôi dĕk-cĭng (特征), iŏk-dêng sṳ̆k-sìng (約定俗成) gì siàng-hiŏng gĭ-cèng (基層) kṳ̆-hĕk dăng-ôi (區劃單位)[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 陈金亮. 境、境庙与闽东南民间社会. 福建师范大学. 2006.