Gĭ-ĭng

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Gĭ-ĭng (基因) sê cī ô dái mì-diòng séng-sék gì Tuák-iōng Hŏk-tòng Hŏk-sŏng (DNA) sê̤ṳ-liĕk.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]