跳至內容

Mì-diòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mì-diòng (遺傳), diŏh sĕng-ŭk-hŏk diē-sié sê cī kĕk gĭ-ĭng gì diòng-dâ̤ niông hâiu-dâi dáik gáu cê-gă dĕk-dĭng. Hiêng-câi kuŏ-hŏk-gă â̤ hiēu gì sĕng-ŭk, duâi-buô-hông sê kĕk Tuák-iōng Hŏk-tòng Hŏk-sŏng (DNA) có̤ mì-diòng ŭk-cék gì. Dṳ̀ kó̤ mì-diòng ī ngôi, kuàng-gīng iâ sê giók-diâng sĕng-ŭk dĕk-cĭng gì ciō-iéu ĭng-só.