Gū ké-hâiu-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gū Ké-hâiu-hŏk (古氣候學) sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Dâi-ké Kuŏ-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiĕng-géu kŭ-dâi ké-hâiu gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Duâi-ké Kuŏ-hŏk (大氣科學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]