Dê-giù Kuŏ-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dê-giù

Dê-giù Kuŏ-hŏk (地球科學) sê ngiēng-géu Dê-giù gì siŏh ciáh hŏk-kuŏ. Dê-giù Kuŏ-hŏk ngiĕng-géu gì huâng-uòi iā sâ̤, bău-guák Dê-cék-hŏk, Hāi-iòng-hŏk, Ké-chiông-hŏk gâe̤ng Tiĕng-ùng-hŏk.

Hông-ciĕ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī Kuŏ-hŏk (地理科學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-cék Kuŏ-hŏk (地質科學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-giù Huá-hŏk (地球化學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-giù Ŭk-lī-hŏk (地球物理學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hāi-iòng Kuŏ-hŏk (海洋科學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dâi-ké Kuŏ-hŏk (大氣科學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Tái-kŭng Kuŏ-hŏk (太空科學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Tiĕng-ùng-hŏk (天文學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-giù Sĕng-ŭk-hŏk (地球生物學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]