跳至內容

Gié-lìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gié-lìng gì hŭng-gīng

Gié-lìng (桂林) sê Guōng-să̤ gì siŏh ciáh siàng-chê, găk Liè-gĕ̤ng gì ò̤-gièng.

Gié-lìng gì hŭng-gīng mâ̤ ngài, găk sié-gái dâi-dŏng iā chók-miàng. Gó-chṳ̄ iā sâ̤ nè̤ng é̤ṳ kó̤ hŭ-uái lṳ̄-iù.