跳至內容

Guōng-să̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Guōng-să̤ Cáung-cŭk Cê̤ṳ-dê-kṳ̆
—  Cê̤ṳ-dê-kṳ̆  —
广西壮族自治区
Háng-ngṳ̄ diōng-siā
 - Háng-ngṳ̄ 广西壮族自治区
 - Pĭng-ĭng Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū
 - Gāng-chĭng (Gùi)
Cáung-ngṳ̄ diōng-siā
 - Cáung-ngṳ̄ Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih
Guōng-să̤ gì sū-câi. gì ôi-dé
Guōng-să̤ gì sū-câi. gì ôi-dé
Guōng-să̤ gì sū-câi.
Siū-hū Nàng-nìng
Guāng-hăk 14 ciáh dê-ngék-chê, 109 gâing, 1396 déng
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 236,700 km2
Hāi-băk (có̤i gèng) 2,141 m
Ìng-kēu (2016)
 - Dŭ-liāng 48,380,000 nè̤ng
 - Mĭk-dô 204.4/km2
Ìng-kēu tūng-gié
 - Mìng-cŭk Háng-cŭk – 62%
Cáung-cŭk – 32%
Ièu-cŭk – 3%
Mièu-cŭk – 1%
Tŭng-cŭk – 0.7%
Gĭng-cŭk – 0.6%
Ngék-lâu-cŭk – 0.4%
 - Ngṳ̄-ngiòng Cáung-ngṳ̄, Uŏk-ngṳ̄, Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ, Guōng-să̤ Bàng-uâ
Uōng-câng www.gxzf.gov.cn

Guōng-să̤ Cáung-cŭk Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ (廣西壯族自治區, Cáung-ngṳ̄: Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih) sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-kṳ̆.

Hèng-céng dăng-ôi

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]